Shkolla e Cineks-it paraqet Programin:
Shkrim për Kulturë dhe Film

Instituti Undesignate dhe Cineks ju ftojnë të aplikoni për një seri ligjeratash dhe punëtorish të cilat synojnë të zhvillojnë aftësitë e shkrimit tuaj për kulturë … Continue reading Shkolla e Cineks-it paraqet Programin:
Shkrim për Kulturë dhe Film